تعریق زیاد از مشکلات شایعی است که در فصل گرما شدت پیدا میکند. شما میتوانید با انجام تغییراتی در رژیم غذایی خود این مشکل را به روش طبیعی رفع کنید. برای آشنایی با غذاهای مفید در کاهش تعریق با ما همراه باشید.